Klinker Marmor Optik


Klinker Aronia Carrara Polerad 30x60cm

Klinker Aronia Carrara Polerad 30x60cm

374,11 kr per kvm

336,70 kr per paket (0,90 kvm)*

Klinker Larix Natursten Optik Ivory Polerad 30x60cm

Klinker Larix Natursten Optik Ivory Polerad 30x60cm

374,11 kr per kvm

336,70 kr per paket (0,90 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Polerad

Klinker Toronto Marmoroptik Polerad

363,89 kr per kvm

393,00 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x120cm

538,75 kr per kvm

775,80 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x60cm

390,21 kr per kvm

561,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 30x60cm

363,89 kr per kvm

393,00 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 120x120cm

742,08 kr per kvm

1.068,60 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x120cm

538,75 kr per kvm

775,80 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x60cm

390,21 kr per kvm

561,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 30x60cm

363,89 kr per kvm

393,00 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 120x120cm

742,08 kr per kvm

1.068,60 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x120cm

538,75 kr per kvm

775,80 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x60cm

390,21 kr per kvm

561,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 30x60cm

363,89 kr per kvm

393,00 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 120x120cm

742,08 kr per kvm

1.068,60 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x120cm

538,75 kr per kvm

775,80 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x60cm

390,21 kr per kvm

561,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 30x60cm

363,89 kr per kvm

393,00 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 120x120cm

742,08 kr per kvm

1.068,60 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Colored Grå 60x60cm

Klinker Colored Grå 60x60cm

312,01 kr per kvm

449,30 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Maestro Marmoroptik Polerad

Klinker Maestro Marmoroptik Polerad

468,40 kr per kvm

674,50 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x90cm

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x90cm

485,86 kr per kvm

787,10 kr per paket (1,62 kvm)*

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x60cm

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x60cm

468,40 kr per kvm

674,50 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 30x60cm

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 30x60cm

468,40 kr per kvm

674,50 kr per paket (1,44 kvm)*

Back to Top