Klinker Marmor Optik


Klinker Aronia Carrara Polerad 30x60cm

Klinker Aronia Carrara Polerad 30x60cm

383,78 kr per kvm

345,40 kr per paket (0,90 kvm)*

Klinker Larix Natursten Optik Ivory Polerad 30x60cm

Klinker Larix Natursten Optik Ivory Polerad 30x60cm

383,78 kr per kvm

345,40 kr per paket (0,90 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Polerad

Klinker Toronto Marmoroptik Polerad

373,33 kr per kvm

403,20 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x120cm

552,71 kr per kvm

795,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 60x60cm

400,28 kr per kvm

576,40 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 30x60cm

373,33 kr per kvm

403,20 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 120x120cm

761,32 kr per kvm

1.096,30 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x120cm

552,71 kr per kvm

795,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 60x60cm

400,28 kr per kvm

576,40 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Grå Polerad 30x60cm

373,33 kr per kvm

403,20 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 120x120cm

761,32 kr per kvm

1.096,30 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x120cm

552,71 kr per kvm

795,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 60x60cm

400,28 kr per kvm

576,40 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Crema Polerad 30x60cm

373,33 kr per kvm

403,20 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 120x120cm

761,32 kr per kvm

1.096,30 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x120cm

552,71 kr per kvm

795,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 60x60cm

400,28 kr per kvm

576,40 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 30x60cm

Klinker Toronto Marmoroptik Mocca Polerad 30x60cm

373,33 kr per kvm

403,20 kr per paket (1,08 kvm)*

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 120x120cm

Klinker Toronto Marmoroptik Taupe Polerad 120x120cm

761,32 kr per kvm

1.096,30 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Colored Grå 60x60cm

Klinker Colored Grå 60x60cm

124,31 kr per kvm

179,00 kr -61% UVP 460,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Maestro Marmoroptik Polerad

Klinker Maestro Marmoroptik Polerad

480,49 kr per kvm

691,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x90cm

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x90cm

498,46 kr per kvm

807,50 kr per paket (1,62 kvm)*

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x60cm

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 60x60cm

480,49 kr per kvm

691,90 kr per paket (1,44 kvm)*

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 30x60cm

Klinker Maestro Nero Marquina Polerad 30x60cm

480,49 kr per kvm

691,90 kr per paket (1,44 kvm)*